Facebook
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 (5)
คณะผู้แทนจาก KOSHA เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯคณะผู้แทนจาก KOSHA เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯ (5)
 เข้าพบอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอาทิตย์ อิสโม เข้าพบอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอาทิตย์ อิสโม (5)
มอบอุปกรณ์ตรวจจับไฟฟ้ารั่วให้กับครอบครัวข่าว 3มอบอุปกรณ์ตรวจจับไฟฟ้ารั่วให้กับครอบครัวข่าว 3 (3)
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม (3)
APOSHO-20 Technical CommitteeAPOSHO-20 Technical Committee (5)
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (24)
Display Num 
 
Powered by Phoca Gallery