วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมพิธีเปิดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) โดยมี นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ในช่วงเช้าพิธีทําบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหาร เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้เสียชีวิต จากการทำงานในทุกกรณี  นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการและการโต้ตอบเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัย โดย วิทยากรภาคเอกชน การเสวนาเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน โดยวิทยากรกองความปลอดภัยแรงงาน การสาธิตการขับขี่รถยก (โฟล์คลิฟท์) และการแสดงนิทรรศการ-กิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ จากภาคหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนสถานประกอบกิจการ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ