สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ เข้าร่วมจัดงานวันที่ ๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์โศกนาฎกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่มีลูกจ้างเสียชีวิตถึง ๑๘๘ ราย ในเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ จ.นครปฐม และเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอันตราย และการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนทำงานในทุกสาขาอาชีพ ในปีนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดงาน ณ สำนักความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

        ภายในงานประกอบด้วยพิธีทำบุญ การจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมสาธิต และการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยในการทำงาน การจำหน่ายสินค้าความปลอดภัยและสินค้าราคาถูก

10May2012 2

10May2012 3

10May2012 5

10May2012 6

10May2012 14