ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) รับมอบพระรูปรัชกาลที่ 5 จาก อ.โสทร อินเรือง  ผู้แทนคณะวิทยากร เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ ปีที่ 30 พร้อมกับพิธีเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยภาคปฏิบัติ และพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานใหม่สมาคมฯ ณ บริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานใหม่สมาคมฯ ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560