รางวัลผลงานดี (Good Practice)
ชื่อผลงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการถอดดุมล้อรถบรรทุก
เจ้าของผลงาน/คณะทำงาน

 1. นายภาณุ จิตตรีพล
 2. นายไพศาล ทองมีศรีสุข
 3. นายนิรันดร์ มีศิริ
 4. นายสิทธิชัย บุญมาศิริลักษณ์
 5. นายนิรุตน์ คงพุฒ


ชื่อสถานประกอบกิจการและที่ตั้ง
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพิษณุโลก
เลขที่ 271 หมู่ 15 ถนนพิษณุโลก-บางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก 65140
แรงจูงใจ/เหตุผลในการปรับปรุง
การทำงานของหน่วยวิศวกรรมในส่วนของการซ่อมยานพาหนะหรือการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ของรถขนส่งสินค้าตามระยะทาง ซึ่งแต่ละระยะทางกำหนดหัวข้อตรวจเช็คที่ต่างกัน เช่น PM ที่ 120,000 กิโลเมตร กำหนดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์, น้ำมันเฟือง และรวมถึงมีการตรวจเช็คลูกปืนล้อกับเปลี่ยนถ่ายจาระบีลูกปืนล้อ ซึ่งการเปลี่ยนถ่ายจาระบีลูกปืนล้อ เป็นงานที่ต้องใช้กำลังในการดึงดุมล้อออกจากเพลา ซึ่งดุมล้อจะมีน้ำหนักมาก เพราะยึดติดอยู่กับล้อ ขณะปฏิบัติงานช่างต้องก้มตัวลงไปดึงล้อออกจากเพลา ต้องใช้แรงดึงมาก ซึ่งช่างจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อส่วนหลัง เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปวดหลังจากอาการกล้ามเนื้อหลังอักเสบและพบอยู่บ่อยครั้งหน่วยวิศวกรรมจึงได้คิดค้นอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการถอดดุมล้อรถบรรทุก เพื่อลดปัญหาดังกล่าว