64025.jpg (1200×900)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทย  สร้างการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ ในการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะ "การบริจาคโลหิต"

โควิด-19 ก่อให้เกิดความวิตกกังวลแก่ประชาชน ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงกว่า 50% ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่สามารถจ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 340 แห่ง ได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้โรงพยาบาลทั่วประเทศขาดแคลนเลือด ในการรักษาและเยียวยาชีวิต

ดังนั้นสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปภัมถ์  ฯ จับมือกับ นิวตันมอเตอร์กรุ๊ป ขอเชิญชวน ประชาชนชาวไทยที่มีสุขภาพแข็งแรง เข้าร่วมโครงการ  “SHAWPAT ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID -19” ในวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โชว์รูม มิตซูนิวตัน ตลิ่งชัน