ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
20/09/2559 - 21/09/2559 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  17   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นายธานินทร์ สิงห์สร้อย
2
วรพงษ์ แก่นเพชร
3
นายสวาท เหมมัน
4
นายพนัส เอี่ยมยั่งยืน
5
นายสันติชัย ขวัญทอง
6
ไพศาล บัวเนียม
7
นายวรศักดิ์ พรหมทัตโต
8
นายณัฐชนน สาธุวงค์
9
นายศตวรรษ บ่อทอง
10
นาย อิบรอฮิม ดาโอะ
11
นาย ไฟรุซ เจ๊ะแว
12
นาย กฤษดินทร์ ฮะยีดาโอ๊ะ
13
นาย อาคม ศรีษะน้อย
14
นาย ฐนป ดรุณวัฒน์
15
นาย กำจัด วิเชียร
16
นายเดชา โคจีจุล
17
นายณรงค์ฤทธิ์ คะหาญ