ชื่อหลักสูตร :
จป.เทคนิค
  วันที่จัดอบรม :
25/05/2559 - 27/05/2559 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  12   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นายวีระชัย เพชรชู
2
นายธนากร ชัยเพ็ชร์
3
นางสาว ธัญญาณรัตน์ พลายสวัสดิ์
4
นาย สุราษฎร์ ชัยชนะ
5
นายรณชัย กลับวงศา
6
นายจิรบุตร คงสนิท
7
นางสาว ธัญญาัตน์ พลายสวัสดิ์
8
นางสาว ธัญญารัตน์ พลายสวัสดิ์
9
นายเพิ่มศักดิ์ กันทา
10
นายซ่ำสุดดีน สง่าบ้านโคก
11
นางณัฐภัชศร หอมเกตุ
12
นายอัศนัย กายพันธ์