ชื่อหลักสูตร :
จป.เทคนิค
  วันที่จัดอบรม :
17/08/2559 - 19/08/2559 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  11   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นายภูมินทร์ ค้ำชู
2
นายธนพิพัฒน์ ไชยานุพงศ์
3
นางสาวอิสรา หัสหมัด
4
นาย เกษม คำหวาน
5
นายรัชกร มาตรา
6
นายจตุรงค์ กลิ่นศรีสุข
7
วาสนา แก้วน้อย
8
นายศุภชัย ขาวเทียม
9
นางสาวติหว้อ ชอบงาม
10
นายจักรกฤต ด้วงช่วย
11
นางสาว มลจิรา คงเพ็ง