ชื่อหลักสูตร :
จป.เทคนิค
  วันที่จัดอบรม :
21/11/2559 - 23/11/2559 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  5   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
กฤตย ถิ่นรัตน์
2
สารยา ตันวัฒนเสรี
3
นายสุรสิทธิ์ ระวังวงศ์
4
นายซูไฮดี สนิ
5
นาย ศตวรรษ วงศ์โต