ชื่อหลักสูตร :
จป.บริหาร
  วันที่จัดอบรม :
27/09/2559 - 28/09/2559 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  5   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
ส.ต.วศันย์ แป้นสุข
2
นายเฉลิมลาภ เฉิดฉิ้ม
3
นายเมษา แก้วสงค์
4
นายอนุวัตร ชิณพงษ์
5
Wiroj Boonkongmak