ชื่อหลักสูตร :
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
  วันที่จัดอบรม :
27/06/2559 - 28/06/2559 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  4   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นางสาวนภาศรี พุทธกูล
2
นายวิโรจน์ พรหมคณะ
3
นายจิรเดช แม้นทอง
4
นางสาวอริยา โสะหาบ