ชื่อหลักสูตร :
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
  วันที่จัดอบรม :
19/10/2559 - 20/10/2559 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  7   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นายทศพร พรหมเรือง
2
นายมนูญ รัตนะ
3
นายณรงค์ ช่วยเนียม
4
นายอนุรักษ์ เพชรรัตน์
5
ประมวล ชุ่มชื่่น
6
นางสาว ไสลทิพย์ แก้วไข่
7
นาย สุชาติ ทำนักเกวียน