ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
  วันที่จัดอบรม :
13/05/2558 - 14/05/2558 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  10   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นายชวนากร ศรีบุญเรือง
2
นายนิพนธ์ ฉลองวงษ์
3
นายอนุชิต ปิยะวงค์
4
นางละมัย สีดี
5
นายเกียรติภูมิ พันธ์คง
6
นายธีระพนธ์ ม่วงสุราษฎร์
7
นายนิพนธ์ มณีรัตน์
8
นายปรุศก์ ชิณพงศ์