ชื่อหลักสูตร :
จป.บริหาร
  วันที่จัดอบรม :
19/11/2558 - 20/11/2558 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  11   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นายชัยณรงค์ แก้วสีขาว
2
นายวราพร แซ่อ๋อง
3
นายสรรเพ็ชญ์ อินทร์นเรศ
4
เอกชัย ณ จันทร์
5
นส.ธัญสิริ หอมเกตุ
6
เอกชัย ณ จันทร์
7
นายวีระศักดิ์ วรรณไชย
8
นายวรัญชปรัชญ์ ชื่นตา
9
ประมวล ชุ่มชื่่น
10
นายปัญญา จินรัตน์
11
นายสุทัศ เพชรสุวรรณ