ชื่อหลักสูตร :
จป.บริหาร
  วันที่จัดอบรม :
26/08/2558 - 27/08/2558 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  1   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
จ.ส.ต.ไชยรัตน์ ฟักทอง