ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
วันที่จัดอบรม :
15/12/2559 - 16/12/2559 ( )
สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
หลักสูตรนี้ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว