ชื่อหลักสูตร :
จป.เทคนิค
วันที่จัดอบรม :
21/11/2559 - 23/11/2559 ( )
สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
หลักสูตรนี้ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว