ชื่อหลักสูตร :
การอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
วันที่จัดอบรม :
28/09/2564 - 28/09/2564 ( )
สถานที่อบรม :
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
 
หลักสูตรนี้ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว