ชื่อหลักสูตร :
การเป็นวิทยากรปั้นจั่น
วันที่จัดอบรม :
13/12/2564 - 21/12/2564 ( )
สถานที่อบรม :
อบรม Online ผ่าน Application ZOOM
 
หลักสูตรนี้ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว