ชื่อหลักสูตร :
จป.เทคนิคขั้นสูง
วันที่จัดอบรม :
11/03/2565 - 25/06/2565 ( ภาคพิเศษ **เรียนเฉพาะวันศุกร์-วันเสาร์** )
สถานที่อบรม :
อบรม Online ผ่าน Application ZOOM
 
หลักสูตรนี้ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว