ชื่อหลักสูตร :
จป.เทคนิคขั้นสูง
วันที่จัดอบรม :
09/05/2565 - 23/07/2565 ( )
สถานที่อบรม :
อบรม Online ผ่าน Application ZOOM
 
หลักสูตรนี้ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว