ชื่อหลักสูตร :
การอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
วันที่จัดอบรม :
28/11/2565 - 28/11/2565 ( รุ่นเช้า 08.30-12.00น. )
สถานที่อบรม :
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
 
เป็นสมาชิกสมาคม
   หมายเลขสมาชิก :
ไม่เป็นสมาชิกสมาคม
   
ชื่อ-นามสกุล (นายจ้าง) :
ชื่อบริษัท :
ประเภทกิจการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :
  (ของบริษัท)
เลือกสำนักงาน :
รหัสสาขา :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
อำเภอ/เขต :
ตำบล/แขวง :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
ข้อมูลเดียวกันกับที่อยู่บริษัท :
ชื่อผู้รับ :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
อำเภอ/เขต :
ตำบล/แขวง :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์มือถือ :
 
** กรุณาระบุจำนวนผู้อบรมก่อน และใส่ชื่อผู้อบรมให้ครบถ้วน
   
จำนวนผู้อบรม
 

 
ชื่อผู้ประสานงาน :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์/มือถือ :
อีเมล์ :
กรุณาระบุอีเมลที่ใช้งานปัจจุบันและสามารถติดต่อได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถส่งข้อมูลยืนยันการอบรมให้ท่านได้
วิธีการชำระเงิน :
เงินสด จ่าย ณ ที่ทำการสมาคมฯ ในวันและเวลาทำการ
      ( วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ) *ก่อนวันอบรม*

โอนเงิน เข้าบัญชีชื่อ "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ"
      *ก่อนวันอบรม*

      ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน
      ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์
      เลขที่บัญชี : 211-0-51828-5

      กรุณาส่งใบ Pay in slip มาที่อีเมล์ account.public@shawpat.or.th
      หรือ shawpat.ac.public@gmail.com
      โทรศัพท์ 02 884 1852 ต่อ 201-207 ,204 (ฝ่ายบัญชีการเงิน)

เงินสด / เช็ค ชำระหน้างานในวันอบรมวันแรก เท่านั้น

      หมายเหตุ : เช็ค สั่งจ่ายในนาม "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
      (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ"
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม :
ความต้องการพิเศษ
Security Code :
Audio Version
Reload Image
กรอก Security Code :
 

ความยินยอมให้สมาคมฯเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

  ข้าพเจ้ายินดีรับข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นพิเศษ และกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ที่จัดขึ้นสำหรับลูกค้าของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และยินยอมให้สมาคมฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการดำเนินการดังกล่าวได้ รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากสมาคม กรุณาติดต่อ โทร. 0 2884 1852 ต่อ 101-104