ชื่อหลักสูตร :
จป.หัวหน้างาน
วันที่จัดอบรม :
13/05/2558 - 14/05/2558 ( )
สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
หลักสูตรนี้ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว