ชื่อหลักสูตร :
จป.บริหาร
วันที่จัดอบรม :
19/02/2558 - 20/02/2558 ( )
สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
หลักสูตรนี้ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว