ชื่อหลักสูตร :
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
วันที่จัดอบรม :
24/02/2558 - 25/02/2558 ( )
สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
หลักสูตรนี้ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว