ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัครอบรม
5047
การอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
หลักสูตร 3 ชั่วโมง
25/01/2565 - 25/01/2565
(รุ่นเช้า 08.30-12.00น.)
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
1,800 / 1,500
ปิดรับสมัคร
4888
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
26/01/2565 - 27/01/2565
อบรม Online ผ่าน Application ZOOM
2,200 / 2,000
ปิดรับสมัคร
4870
จป.หัวหน้างาน
27/01/2565 - 28/01/2565
อบรม Online ผ่าน Application ZOOM
2,200 / 2,000
ปิดรับสมัคร
4902
จป.บริหาร
27/01/2565 - 28/01/2565
อบรม Online ผ่าน Application ZOOM
2,200 / 2,000
ปิดรับสมัคร
5092
ทบทวนความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศ
หลักสูตร 3 ชั่วโมง *ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นมาแล้ว และมีวุฒิบัตรรับรองการอบรม
28/01/2565 - 28/01/2565
(รุ่นบ่าย 13.00-16.30 น.)
อบรม Online ผ่าน Application ZOOM
1,800 / 1,500
4850
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
31/01/2565 - 31/01/2565
อบรม Online ผ่าน Application ZOOM
2,000 / 1,500
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85]