ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
4101
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
อบรม 4 วัน (24ชม.) เลื่อนไปวันที่ 20-23 พฤษภาคม 64
12/05/2564 - 15/05/2564
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
8,500 / 8,000
2 / 30
ปิดรับสมัคร
4666
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
18/05/2564 - 19/05/2564
อบรม Online ผ่าน Application ZOOM
2,200 / 2,000
38 / 60
ปิดรับสมัคร
4152
ผู้ควบคุมงานในที่อับอากาศ
เลื่อนไปวันที่ 17-18 สิงหาคม 64
19/05/2564 - 20/05/2564
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
4,500 / 4,000
1 / 30
ปิดรับสมัคร
4676
ทบทวนความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศ
หลักสูตร 3 ชั่วโมง
19/05/2564 - 19/05/2564
(รุ่นเช้า 08.30-12.00 น.)
อบรม Online ผ่าน Application ZOOM
1,800 / 1,500
3 / 30
4677
ทบทวนความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศ
หลักสูตร 3 ชั่วโมง
19/05/2564 - 19/05/2564
(รุ่นบ่าย 13.00-16.30 น.)
อบรม Online ผ่าน Application ZOOM
1,800 / 1,500
0 / 30
4102
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
อบรม 4 วัน (24ชม.)
20/05/2564 - 23/05/2564
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
8,500 / 8,000
3 / 30
ปิดรับสมัคร
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76]