ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
4121
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
อบรม 4 วัน (24ชม.) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและมีวุฒิบัตรรับรองการอบรม
27/09/2564 - 30/09/2564
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
8,500 / 8,000
4 / 20
4232
การอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
28/09/2564 - 28/09/2564
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
29 / 30
ปิดรับสมัคร
4748
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
28/09/2564 - 29/09/2564
อบรม Online ผ่าน Application ZOOM
2,200 / 2,000
53 / 60
ปิดรับสมัคร
4784
การอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
28/09/2564 - 28/09/2564
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
5 / 25
4742
จป.หัวหน้างาน
29/09/2564 - 30/09/2564
อบรม Online ผ่าน Application ZOOM
2,200 / 2,000
44 / 60
ปิดรับสมัคร
4760
ทบทวนความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศ
หลักสูตร 3 ชั่วโมง *ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นมาแล้ว และมีวุฒิบัตรรับรองการอบรม
29/09/2564 - 29/09/2564
(รุ่นบ่าย 13.00-16.30 น.)
อบรม Online ผ่าน Application ZOOM
1,800 / 1,500
8 / 30
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]