ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัครอบรม
4860
ความปลอดภัยในทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทฤษฎี/ปฏิบัติ
22/08/2565 - 22/08/2565
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
2,500 / 2,000
4951
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
22/08/2565 - 27/08/2565
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
7,000 / 6,500
ปิดรับสมัคร
5042
การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน)
23/08/2565 - 23/08/2565
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
2,000 / 1,500
ปิดรับสมัคร
5558
การดับเพลิงขั้นต้น + ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
(อบรมดับเพลิงขั้นต้น 1 วัน - อับอากาศ 4 ผู้ 4 วัน)
23/08/2565 - 27/08/2565
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
10,000 / 9,500
ปิดรับสมัคร
5565
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
24/08/2565 - 27/08/2565
((อบรมออนไลน์ 2 วัน มาปฏิบัติที่สมาคมฯ 2 วัน))
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
8,900 / 8,500
5009
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
25/08/2565 - 27/08/2565
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)
4,000 / 3,800
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18]