ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
661085 จป.หัวหน้างาน 23/04/2024 - 24/04/2024 โรงแรมหาดใหญ่รามา (สงขลา) 2,200.00 / 2,000.00
  • 66761 จป.หัวหน้างาน 29/04/2024 - 30/04/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,500.00 / 2,300.00 ปิดรับสมัคร
    66780 จป.หัวหน้างาน 02/05/2024 - 03/05/2024 โรงแรมเอวาน่า (บางนา) 2,500.00 / 2,300.00
  • 66781 จป.หัวหน้างาน 07/05/2024 - 08/05/2024 ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า 2,500.00 / 2,300.00
  • 66784 จป.หัวหน้างาน 07/05/2024 - 08/05/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,500.00 / 2,300.00
  • 66782 จป.หัวหน้างาน 10/05/2024 - 11/05/2024 โรงแรมมารวย การ์เดน 2,500.00 / 2,300.00
  • 66783 จป.หัวหน้างาน 13/05/2024 - 14/05/2024 โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์) 2,500.00 / 2,300.00
  • 661053 จป.หัวหน้างาน 15/05/2024 - 16/05/2024 โรงแรมชากังราวริแอร์วิว (กำแพงเพชร) 2,500.00 / 2,300.00
  • 66785 จป.หัวหน้างาน 16/05/2024 - 17/05/2024 โรงแรมเคล็ฟ (บางนา) 2,500.00 / 2,300.00
  • 661086 จป.หัวหน้างาน 23/05/2024 - 24/05/2024 โรงแรมหาดใหญ่รามา (สงขลา) 2,200.00 / 2,000.00