Facebook
 • Asia OSH JISHA-SHAWPAT Partnership Training Project
  Asia OSH JISHA-SHAWPAT Partnership Training Project
 • สมาคมฯ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ (สนามฝึกอบรมชะอำ)
  สมาคมฯ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ (สนามฝึกอบรมชะอำ)
 • ดาวน์โหลดแผนอบรม ประจำปี 2560
  ดาวน์โหลดแผนอบรม ประจำปี 2560
 • คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
  คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
 • OSH Management System (OSHMS) and Zero-Accident Activities
  OSH Management System (OSHMS) and Zero-Accident Activities
 • APOSHO 32 Interim Committee Meeting
  APOSHO 32 Interim Committee Meeting
 • บริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  บริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ทีมงานให้บริการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านที่มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย
 • หลักสูตรด้านการยศาสตร์ (เปิดอบรมแล้ว 2 หลักสูตร)
  หลักสูตรด้านการยศาสตร์ (เปิดอบรมแล้ว 2 หลักสูตร)
 • สัมมนาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัดและการวิเคราะห์ผลการตรวจวัด
  สัมมนาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัดและการวิเคราะห์ผลการตรวจวัด
  รับสมัครจำนวน 2 รุ่น ณ อาคารทองสุข ห้อง 104 ชั้น 1 วิทยาลัยทองสุข
 • จัดสัมมนา/Workshop โรคนิวโมโคนิโอซิส และการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฝุ่นและก๊าซ
  จัดสัมมนา/Workshop โรคนิวโมโคนิโอซิส และการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฝุ่นและก๊าซ
 • การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching)
  การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching)


นายกสมาคมฯ แถลงนโยบายการบริหารงานสมาคมฯ[ดูทั้งหมด]