Facebook
 • สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์
  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์
 • Thailand Safe@work 2019
  Thailand Safe@work 2019
 • Thailand Vision Zero Commitment Award 2019
  Thailand Vision Zero Commitment Award 2019
 • ดาวน์โหลดแผนการจัดอบรมปี 2562
  ดาวน์โหลดแผนการจัดอบรมปี 2562
 • พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
 • ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • เสื้อ UV รุ่นใหม่ล่าสุด
  เสื้อ UV รุ่นใหม่ล่าสุด
 • ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • พิธีลงนามรับมอบตำแหน่งนายกสมาคม
  พิธีลงนามรับมอบตำแหน่งนายกสมาคม


พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมสืบสานตามปณิธานงานความปลอดภัยฯ[ดูทั้งหมด]