วันที่ : 4-6 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ : 28-30 มิถุนายน 2561  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ : 39 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ : 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2559 สถานที่ : ไบเทคบางนา

วันที่ : 7-9 กรกฎาคม 2554  สถานที่ : ไบเทคบางนา