วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. ท่านประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

66103_09.jpg (2048×1152)

 

       วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. ท่านประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 2 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

 

66145_02.jpg (1440×960)


                 💚💙สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)​ ในพระราชูปถัมภ์​ ฯ​ 🙏 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้แวะเข้ามาทักทาย​ เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมกับพวกเราในปีนี้กันอย่างสนุกสนานและอบอุ่น​❤️
                 

                  ✨แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ✨​

ในวันอังคาร ที่ 30 พ.ค. 2566 งานสมาชิกสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอบรมฟรี‼️ให้สิทธิพิเศษสมาชิกสมาคม ฯ ในหัวข้อ "เรียนรู้จากนิยามศัพท์ SAFETY อย่างมืออาชีพ"

66083_1.jpg (2481×2720)

 

              ในวันอังคาร ที่ 30 พ.ค. 2566 งานสมาชิกสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอบรมฟรี‼️ให้สิทธิพิเศษสมาชิกสมาคม ฯ ในหัวข้อ ✨เรียนรู้จากนิยามศัพท์ SAFETY อย่างมืออาชีพ✨ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ONLINE มีสมาชิกสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมกว่า 180 ราย ⛑️👷‍♀️👷‍♂️
              ✳️✳️สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของทุกท่านตลอดมา

👷‍♀️วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย👷‍♂️
อย่าลืม‼️ติดตามข่าวสาร สิทธิพิเศษสมาชิก การสมัคร-ต่ออายุสมาชิก
💚Line : shawpatmember
💙Facebook : shawpat
💜E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เข้าร่วมงาน “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

66075_02r.jpg (1642×924)


                   วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ เข้าร่วมงาน “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ได้รับเกียรติจากนายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกองทุนเงินทดแทนและด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับฟังความคิดเห็นในการพัฒนางานประกันสังคม

                   สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาคีเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนและผลักดันงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกัน และลดการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน

9 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการ Vision Zero " ครั้งที่ 1/2566

66071_11.jpg (1707×960)

 

             9 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการ Vision Zero " ครั้งที่ 1/2566 กล่าวเปิดประชุมโดย นายประสพชัย ยูวะเวส ประธานคณะอนุกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย นายโสภณ พงษ์โสภณ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีการนำเสนอรูปแบบ Vision Zero ที่พัฒนาใหม่ รวมถึงหัวข้อและเนื้อหาของ Vision Zero ในงาน Thailand Safe@Work ครั้งที่ 35 โดยให้ดำเนินการใช้รูปแบบ Vision Zero ที่พัฒนาใหม่ เป็นแนวทางให้สถานประกอบกิจการพัฒนาด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพ และด้านความผาสุกในการทำงาน เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

             คณะอนุกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา Vision Zero ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของสถานประกอบกิจการไทย ให้แรงงานไทยมีความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนอีกด้วย

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย เนื่องในวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้ผู้เข้าร่วมอบรม สมาชิกสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

66070_01.jpg (1706×960)
         

⛑️ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ จัดสื่อนิทรรศการด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้ผู้เข้าร่วมอบรม สมาชิกสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ กว่า 150 ท่าน
📌📌ภายในกิจกรรมได้มีสื่อความรู้ด้านความปลอดภัย การตอบคำถามชิงรางวัล รวมถึงน้องมาสคอต Safety Bird ร่วมสร้างสีสัน ความสนุกสนาน
👷‍♀️วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย👷‍♂️

 

พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ ปีที่ 36 และเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

66066_071.jpg (2048×1365)

 

            สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ ปีที่ 36 และเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ที่ปรึกษา กรรมการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 

สมาคมร่วมพิธีเปิดโครงการ 28 เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปีงบประมาณ 2566

66069_35r.jpg (1642×924)

 

                   ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. นายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ร่วมงานโครงการ 28 เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล โดยมีนาย นิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ถือเป็นหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ กองความปลอดภัยแรงงาน

 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการสัมมนาวิชาการ APOSHO ครั้งที่ 38" ครั้งที่ 1/2566

66061_1.jpg (1479×1109)

 

            25 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการสัมมนาวิชาการ APOSHO ครั้งที่ 38" ครั้งที่ 1/2566 กล่าวเปิดประชุมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีการนำเสนอ Keynote Speakers และหัวข้อในการสัมมนา รวมถึงรูปแบบการจัดงานประชุมและสัมมนา APOSHO ครั้งที่ 38 จากอนุกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานต่าง ๆ

             คณะอนุกรรมการมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญถึงการประชุมและสัมมนา APOSHO ครั้งที่ 38 เพื่อเป็นการขับเคลื่อน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย ให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนต่อไป