66039 17

 

                 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมและอดีตนายกสมาคม ในโอกาสรับมอบรางวัลผู้มีคุณประโยชน์ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

CC66245_02_renamed.jpg (2048×1148)

 

       วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ท่านประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 2 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

 

66039_09.jpg (2048×1365)

                  วันที่ 15 มีนาคม 2566 ท่านประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และนายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติครั้งที่ ๓ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 ประชุมเตรียมการจัดงาน The Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization (APOSHO) ครั้งที่ 38

66024_01.jpg (1479×1109)

 

             9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ นำโดยท่านประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมฯ ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน The Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization (APOSHO) ครั้งที่ 38 คณะกรรมการย้ำถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยกับองค์กรหรือหน่วยงานระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนต่อไป

สมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน​ด้านสาธารณะประโยชน์ ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยให้กับสังคม​ ร่วมกับ จป.เครือข่าย​

66021 1


            วันพุธที่ 8 ก.พ.​ 2566​ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย​ฯ​ นำโดยอาจารย์โสภณ​ พงษ์โสภณ​ ผู้จัดการสมาคมฯ​ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน​ด้านสาธารณะประโยชน์ ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยให้กับสังคม​ ร่วมกับสมาคม​จป.เครือข่าย​ โดยมีเครือข่ายที่เข้าร่วม​ ได้แก่​
            1.ชมรมเครือข่าย​จป.ราชพฤกษ์
            2.สมาคม​จป.สมุทรปราการ
            3.สมาคม​จป.สมุทรสาคร
            4.สมาคมจป.สมุทรสงคราม
            5.ชมรมจป.ชลบุรี
            6.​ชมรมจป.อยุธยา

            ทางสมาคมฯ​ และเครือข่าย​ จป.​ได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงกิจกรรมที่เครือข่ายดำเนินการด้านความปลอดภัย​ให้กับสังคม​ ในแต่ละพื้นที่ โดยสมาคมมีความยินดีที่จะร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงจป.อีกทั่วประเทศ​ ในการส่งเสริมความปลอดภัย​ ภายใต้แนวคิด​ "Shawpat​ เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย"

66017_1.jpg (1080×1080)

 

                วันอังคารที่ 31 มกราคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกียวกับความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2565 ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้


               1.โครงการส่งเสริมการตรวจวัดและอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
               2.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานและเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
               3. โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

               สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการให้บรรลุต่อนโยบายตามยุทธศาสตร์ของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม โดยมีเป้าหมายลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้ได้มากที่สุด

65302_01.jpg (1478×1108)

             วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ นำทีมโดย ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ และดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Asia Pacific Occupational Safety & Health Organization (APOSHO) ครั้งที่ 36 ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลงานด้านความปลอดภัย โดยใช้ยุทธศาสตร์ Vision Zero ในการขับเคลื่อน

             การประชุมดังกล่าวมีสมาชิก APOSHO จากหลายประเทศเข้าร่วมการประชุม  ถือเป็นการประชุมที่ทำให้เห็นทิศทางในการพัฒนางานความปลอดภัยระดับโลก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความยินดีและสนับสนุนการประชุมด้านความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนางานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงานและนอกงานต่อไป

65299_09.jpg (2048×1365)

             ?ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมฟรี​ ให้นักศึกษาที่กำลังศึกษา​ ในคณะสาธารณสุขศาสตร์​ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 โดยมี รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ กล่าวต้อนรับ​ นักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 71​คน

            ❇️สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย ภายใต้แนวคิด SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา งานวิชาการ แก่สถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และในกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ สมาคมฯ หวังว่านักศึกษาจะนำพาความรู้ที่ได้รับ ไปช่วยพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยในสังคม​ ?‍♀️?‍♂️

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. ท่านประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมฯ  ร่วมประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 2