Facebook

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน   “๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ”   ณ สำนักความปลอดภัยแรงงาน  อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)  โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ”