Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

  • ที่ตั้ง  :  22/3 หมู่ที่ 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 3   ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170 
     
  • โทร. :  02 880-4659 , 02 884-1852, 02 880-4803 , 02 884-1408   (ตามด้วยเบอร์ต่อ)  ดูแผนที่ขนาดใหญ่กว่า   ดาวน์โหลดแผนที่สมาคมฯ