Facebook
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เข้าร่วมแสดงความยินดี นายกรีฑา สพโชค ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ กระทรวงแรงงาน