Facebook
Light Post Counseling


     เป็นสถาบันวิชาการที่ให้บริการทั้งทางด้านการให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องต่างๆ ในชีวิต การเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้แก่บุคคลทั่วไป รวมถึงบุคลากรในองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว หรือให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ตลอดจนจัดสัมมนาเชิงวิชาการให้แก่บริษัทต่างๆ และกลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งบริการทั้งหลายของเราจะช่วยให้คุณได้พัฒนาและดึงเอาความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้ สร้างกำลังใจให้ตนเอง และสามารถหาหนทางที่จะเอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้นอกจากนี้ เรามีข้อมูลการบริการ คำแนะนำ เทคนิคหรือวิธีการดีๆ ที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดี เช่น เทคนิคการลดความตึงเครียด ความกดดันจากสถาณการณ์ต่างๆ เป็นต้นสร้างสุขภาพจิตดี ให้มีความสุข จะส่งเสริมความปลอดภัย”  

ILO (International Labor Organization) ตระหนักว่าจิตใจคนเรามีส่วนสำคัญมากที่จะทำให้การทำงานปลอดภัย ดังนั้นจึงได้มีโครงการ SOLVE (Stress Tobacco Alcohol HIV Violence)


รูปแบบบริการ

การให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และแก้ไขความเครียด

  • ทางโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง
  • ปรึกษาแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่ม


ออกบูทจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภาวะจิตใจ สอนสัมมนาต่างๆ

โดยทีมงานนักจิตวิทยาให้คำปรึกษามืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

ติดต่อได้ที่

437/7 ซอยพหลโยธิน 35 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

www.lightpostcounseling.comเบอร์โทร 0-2512-4048-9, 08-1937-0440, 08-1692-2981

Read 4044 times