สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

66099_1.jpg (1076×1521)

           ประกาศ​กิจกรรมพิเศษ​สำหรับ​สมาชิก SHAWPAT MEMBER​ พบกับกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี​ ‼️ในหลักสูตร​ "บทบาทของ Transport Safety Manager (TSM) ต่อการลดอุบัติเหตุทางถนน" ร่วมรับฟังและแชร์ความรู้ด้านความสำคัญ​ในบทบาทหน้าที่ของจป.​ กับการลดอุบัติเหตุทาง​ถนน👷👨‍🔧🚘🚛🚧🛣️

👨‍💼บรรยายโดย✳️วิทยากรที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอน TSM✳️
           1. อาจารย์สนอง บุญงอก
           2. อาจารย์เสกสรรค์ ปรีจิตต์
           3. อาจารย์ญาณภัทร นิลชนิภรณ์
           🗓️ วันที่ 26 มิ.ย. 66
           📍เวลา​ 13.30-16.30 น. (3 hr.)
           📹ผ่าน ZOOM ONLINE
           🗞️ผู้เข้าอบรมรับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cer) ฟรี​❗หลังการอบรม

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ
           ✅สมาชิกประเภทบุคคล
           ✅สมาชิกประเภทสภาบัน ให้สิทธิ 3 ท่าน/สถาบัน
           ❌จะต้องไม่หมดอายุการเป็นสมาชิก ณ วันสมัคร❌

🖱️📱ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/B4WAdWApv2
         
 วันนี้ - 23 มิ.ย. 66


🔺หากจำนวนเต็มจะปิดรับทันที🔺

SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ขอเชิญชวน พี่-น้อง จป. ทุกท่านที่มีหัวใจอาสา มาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สังคม

66084_1.jpg (2481×3508)


         ✨💐เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 36 แห่งการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ✨SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ขอเชิญชวน พี่-น้อง จป. ทุกท่านที่มีหัวใจอาสา​💙💚 มาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สังคม 🏭
          👉👉กิจกรรม จป. อาสา เป็นกิจกรรมที่มุ่งมั่นสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านความปลอดภัยในทุกระดับทุกอาชีพ และทุกช่วงวัย เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย พร้อมทั้งสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นในสังคมไทย​

 

โดยมีกิจกรรมด้านมิติสังคมที่หลากหลาย อาทิ
💚ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
💙ด้านการศึกษาให้ความรู้
🤎ด้านการพัฒนาพื้นที่ชุมชน
🧡ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
✳️✳️หากท่านใด สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเป็น จป.อาสา ร่วมพัฒนาสังคมกับเราได้ที่
📌​https://forms.office.com/r/W1ZF6tJFAh

ในวันที่ 28-29 เมษายน 2566 SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณ

66063_1.jpg (1479×1109)


📣📣ในวันที่ 28-29 เมษายน 2566 SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5,000 บาท ในการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สมาคมฯ ด้านการร่วมสร้างสังคมวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน⛑️👷👷‍♂️👷‍♀️

📌​📌​โดยกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งภายในงาน มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ เข้าร่วมชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

66059_1r.jpg (1642×924)
             

              ในวันที่ 25 เมษายน 2566 SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย จัดกิจกรรม "ปีใหม่ไทย SHAWPAT ใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ" นำโดยอาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ได้แก่ เครื่องดื่ม น้ำมันพืช ซอสปรุงรสอาหาร และของใช้อื่นจำเป็นอื่น ๆ ให้แก่ตัวแทนชุมชน เพื่อส่งความรักความห่วงใย ในเทศกาลวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดย SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ได้รับรายชื่อจากชุมชน ซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในการดูแลของบุตรหลานจำนวน 8 ท่าน และผู้สูงอายุ จำนวน 8 ท่าน รวม 16 ท่าน

66054_01.jpg (2048×1152)

✨✨วันที่ 7 เมษายน 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จัดกิจกรรม ✳️"SHAWPAT ส่งรักวันสงกรานต์"✳️❤️มอบความรัก ความห่วงใย ให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ตามแนวทางองค์กรสร้างสุข​ ❤️ "WELLBEING"

👉👉โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคม ฯ ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ น้ำมันพืช ซอสปรุงรสอาหาร และของใช้อื่นจำเป็นอื่น ๆ พร้อมส่งมอบคำอวยพร ให้กลับบ้านและดูแลครอบครัวอย่างปลอดภัยในเทศกาลหยุดยาวที่กำลังจะมาถึง

SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย เพื่อพี่น้องที่ห่างไกลจากสายใยเครือข่าย จป.ครั้งที่ 27

66050_7.jpg (1477×1108)


              ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย เพื่อพี่น้องที่ห่างไกลจากสายใยเครือข่าย จป.ครั้งที่ 27 ร่วมกับชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานราชพฤกษ์ สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน​ระยอง และภาคีเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านบุไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
​              โดยมี นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุไผ่ กล่าวต้อนรับ นายนิสัย สุขระ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา และนายเฉลิม สารคาม ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัยฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารอำเภอวังน้ำเขียว และกรรมการสถานศึกษา ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน​เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ห่างไกล ได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการเรียนที่ดีขึ้น โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย ได้แก่ ฐานความรู้เรื่องสารเคมี ฐานปฐมพยาบาล ฐานแยกขยะ และสาธิตการดับเพลิงขั้นต้น🔥💦🧯ให้แก่นักเรียนและครูกว่า 280 คน

              ในครั้งนี้สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการ​ 10,000​ บาท​ และสิ่งของอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
                          1.บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
                          2.บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด​
                          3.บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
                          4.บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
                          5.บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
                          6.บริษัท​ อาหารยอดคุณ​ จำกัด​

 

เจ้าหน้าที่ SHAWPAT ได้เดินทางไปร่วมกันบริจาคโลหิต​ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศกับสภากาชาดไทย

66048_10.jpg (1477×1108)

 

            📌​ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. เจ้าหน้าที่ SHAWPAT ได้เดินทางไปร่วมกันบริจาคโลหิต​ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศกับสภากาชาดไทย​ 🏥🩸✳️ในกิจกรรม SHAWPAT ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์🅰️🆎🅱️🅾️

            📍ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย เดอะมอลล์บางแค ซึ่งในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ SHAWPAT ร่วมบริจาคโลหิตได้ จำนวน 9 ยูนิต 🅰️🆎🅱️🅾️🩸

            ❤️SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษา​ 🏥 และขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิตทั่วประเทศ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
                สถานที่ติดต่อ : 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
                โทรศัพท์ : 0 2263 9600-99
                โทรสาร : 0 2255 5558
                อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SHAWPAT ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ“ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยระหว่างการฝึกงานในสถานประกอบการ”

66037 1

             วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ“ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยระหว่างการฝึกงานในสถานประกอบการ” ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 133 คน​ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก​ รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนในการก้าวสู่การฝึกประสบการณ์การทำงาน
             สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้สถาบันการศึกษา​ ในการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อดังกล่าว​ ได้มอบหมายให้ นางสาวนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญสมาคมฯ​ ในนาม จป.อาสาเป็นผู้บรรยาย​ สมาคมฯ​ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า​นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมและอัพเดตความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและเกิดความปลอดภัยในระหว่างการฝึกงาน

66035_02r.jpg (1930×1086)

 
            วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ นำโดยนายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมฯ​ นายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมฯ พร้อมคณะผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ และผู้สนับสนุนได้ร่วมส่งมอบความสุขผ่าน❤️?️“กิจกรรมปฏิทินปันสุข SHAWPAT ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์ ปี 3”❤️?️ ในปีนี้ได้รวบรวมปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะจากทั่วประเทศได้มากกว่า 85,000 ฉบับ ซึ่งจะถูกส่งมอบเพื่อนำไปทำเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ และส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมถึงได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

            ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยนายศุภกิจ ปัญญางาม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด และคณะนำเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ อาทิ โรงงานการผลิตไม้ ห้องผลิตงานหนัง และศาลานวดไทย​

            SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมความปลอดภัย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ส่งมอบของอุปโภคบริโภคในกิจกรรม? ดังนี้
            1. มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
            2. บริษัท มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
            3. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
            4. บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
            5. บริษัท แลคตาซอย จำกัด
            6. บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
            7. บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด
            8. บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
            9.บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
            10.บริษัท ซีพีแรม จำกัด
            11. นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร