สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

671544

 

⛑️SHAWPAT ได้สนับสนุนนโยบาย   กระทรวงแรงงาน ภายใต้กิจกรรม ของขวัญวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 “FREE SAFETY SERVICE เพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี“ ให้กับลูกจ้าง และนายจ้าง ⛑️

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)​ ในพระราชูปถัมภ์​ ฯ ได้จัดอบรม “หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)” ให้แก่ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

🗓️ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567

⛑️นำโดยอาจารย์​ โสภณ​ พงษ์โสภณ​ และอาจารย์เอกชิชย์ สายัณห์​ ผู้ชำนาญการพิเศษด้านความปลอดภัยฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน​ 21​ ท่าน

💚สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุน งานอบรมวิชาการ​เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่สังคม​💚