สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

67139_1.png (1877×692)

 

          กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ( THAILAND SAFE@WORK #36 ) ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 11-12  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)

          โดยงานดังกล่าวจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการและการสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งกิจกรรมการประกวดและสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้กลุ่มบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ แนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน

 

67139_2.jpg (1500×1875)

67139_3.jpg (1500×2105)

66142 1

 

📢 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

🔸เสวนา หัวข้อ "มุมมองการปฏิบัติหน้าที่จป.ภายใต้ พรบ.ความปลอดภัยฯ กับข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ"

🔸ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

📍ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สามารถ🔎 Scan QR Code 🔍เพื่อลงทะเบียน📱

🔸ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เท่านั้น ‼️

🔸ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

📞สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-884-1852 ต่อ 301,313

66141 1

 

📢 ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

🔸ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

📍ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

🔸โดยสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ สามารถเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ "มุมมองการปฏิบัติหน้าที่จป.ภายใต้ พรบ.ความปลอดภัยฯ กับข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ"

สามารถ🔎 Scan QR Code 🔍เพื่อลงทะเบียน📱

🔸ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เท่านั้น ‼️

🔸ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนหน้างาน

📞สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-884-1852 ต่อ 301,313

66106 1

 

📢SHAWPAT​ ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดี ร่วมกันบริจาคโลหิต🅰️🆎ในเดือนแห่งการบริจาคโลหิตโลก กับกิจกรรม SHAWPAT ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์🅱️🅾️
👉ในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ งานรับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค
❤️มีบริการรถรับ-ส่ง จากสมาคมฯ ไปที่หน่วยรับบริจาค 🅰️🅱️🆎🅾️💪👨‍⚕️👩‍⚕️🙋‍♀️
สามารถลงทะเบียนร่วมบริจาคโลหิต ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 ได้ที่ https://shorturl.asia/b5ioF
และ ศึกษาข้อมูลสำหรับเตรียมตัวก่อน-หลัง การบริจาคโลหิต คลิก https://shorturl.asia/2Q9tU

ฟรี...สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมจะได้รับการแจ้งกลับภายในสิงหาคม 2566

66104_1.png (1587×2245)

66104 2

 

                 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและความปลอดภัยอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ร่วมกันกับ Japan Industrial Safety And Health Association (JISHA)  จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมจะได้รับการแจ้งกลับภายในสิงหาคม 2566

📣ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดี ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศกับสภากาชาดไทย🩸🩸🩸🅰️🆎

66047_1.jpg (1280×1280)

 

SHAWPAT​ เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย
              📣ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดี ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศกับสภากาชาดไทย🩸🩸🩸🅰️🆎ในกิจกรรม SHAWPAT ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์🅱️🅾️
             📌 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย เดอะมอลล์บางแค 🅰️🅱️🆎🅾️💪👨‍⚕️👩‍⚕️🙋‍♀️❤️มีบริการรถรับ-ส่ง จากสมาคมฯ ไปที่หน่วยรับบริจาค สามารถลงทะเบียนร่วมบริจาคโลหิต ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 ได้ที่ https://shorturl.asia/efE8j

66010_1.jpg (1280×1280)

 

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"สร้างความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกที่ยั่งยืนด้วย SMART VISION ZERO"

 

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! 

 

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

66006 1

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

"วัดระดับความสำเร็จของ VISION ZERO"

"Scan Qr Code" เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"