Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ  ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการ "พี่น้องห่างไกล จากสายใยเครือข่าย จป." ครั้งที่ 9  ณ  โรงเรียนวัดมุจลินท์  อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2555

jp02

jp03

jp04

jp05

jp06