สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

บริการงานที่ปรึกษาและตรวจรับรองความปลอดภัยฯ 

โดย ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์

  • 02 880 4803 , 02 884 1852 , 02 884 1764 , 02 884 1408 ,02 880 4659 , 02 448 5505 , 02 448 5504 , 02 880 4590 ,02 880 4592 , 02 403 1606-12  (ตามด้วยเบอร์ต่อ 1)

โทรสาร

  • 02-8841853 , 02-8804591

อีเมล

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.