Facebook
"Meet the Press"  สมาคมฯ  ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  โดยมีนายนายอาทิตย์ อิสโม  (อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)  เป็นประธานในงาน  แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27  โดยมีกลุ่มสื่อมวลชนเข้ารับฟัง  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  2556   ณ  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ