Facebook

ภาพกิจกรรมและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการเล่นกิจกรรมสอยดาวลุ้นโชค ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27  วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556  ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ