Facebook
นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมฯ เข้าพบนายพานิช จิตร์แจ้ง   เพื่อแสดงความยินดีกับตำแหน่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องทำงาน ชั้น 8 กระทรวงแรงงาน