Facebook
     ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ  ร่วมกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมนี้ได้ให้โอวาทและพบปะเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เมื่อวันที่  15  ตุลาคม 2557   ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ