สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามคุณสมบัติข้อ 17 (2)

แผนอบรม จป.วิชาชีพ ตามคุณสมบัติข้อ 17 (2)

ระยะเวลาการอบรม

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 9,000 บาท

  • 8,500 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาหลักสูตร