สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

65282_01.jpg (1080×881)

 

?วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และนิวตันมอเตอร์กรุ๊ป

??ได้ร่วมกิจกรรม "SHAWPAT ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ถือเป็นกิจกรรมสร้างกุศลส่งท้ายปี 2565 โดยครั้งนี้รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จากสภากาชาดไทย​ ได้รับโลหิตเพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยจำนวน 21 ยูนิต
????️?️??️???

?​ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สถานที่ติดต่อ : 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2263 9600-99 โทรสาร : 0 2255 5558
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.blooddonationthai.com