สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

65261_5.jpg (1440×1000)

?? ในวันที่ 15 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา SHAWPAT ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี ‼️สำหรับสิทธิพิเศษสมาชิกสมาคมฯ ?‍??‍??‍??‍?
✳️✳️ในหัวข้อเทคนิคการอบรมพนักงานใหม่อย่างไร ให้ปลอดภัยและมีความสุขในการทำงาน ?‍?บรรยายโดยอาจารย์โสทร อินเรือง ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย และวิทยากรด้านความปลอดภัย?‍?
??????????
โดยมีเนื้อหาความสำคัญ
?การใช้เทคนิคการสอนความหมาย​ ความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการสอน
?​เทคนิคฝึกอบรมโดยการจูงใจ
?​การวางแผนการสอนและการเตรียมการสอน
✨ซึ่งในกิจกรรมอบรมออนไลน์ ได้รับความสนใจจากสมาชิกเข้าร่วมอบรมมากกว่า 200 ราย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมและผ่านการทดสอบหลังการอบรม จะได้รับ e-Certificate ?️
?สำหรับสมาชิกท่านใด ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี ในครั้งนี้ไม่เป็นไรนะคะ ทาง SHAWPAT จะมีกิจกรรมดีๆ ให้สำหรับสมาชิกอีกแน่นอน อย่าลืม​‼️ติดตามข่าวสาร