สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้จัดกิจกรรมทบทวนแผนการอพยพหนีไฟและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 2

66195_40.jpg (1758×1245)

 

              ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้จัดกิจกรรมทบทวนแผนการอพยพหนีไฟและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 2 โดยมีนายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคม เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง และได้รับเกียรติจากอาจารย์ชุษฎ์ตมา สุขจำเริญ มาเป็นวิทยากร และหน่วยงานดับเพลิงบางขุนนนท์นำเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและรถดับเพลิงมาในการฝึกซ้อมครั้งนี้

              การอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการบรรยายให้ความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้น สาธิตวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ฝึกทำ CPR และการใช้เครื่อง AED จำลองสถานการณ์ ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ฝึกเอาตัวรอดจากกลุ่มควัน

              โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้บริหาร กรรมการ วิทยากร เจ้าหน้าที่และผู้รับการอบรม เข้าร่วมฝึกซ้อมอพฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและในความร่วมมือเป็นอย่างดี จำนวนกว่า 200 ท่าน